PLAY SI
Centrum dětské ergoterapie

Je určeno dětským klientům a jejich rodinám, kterým byla lékařem, psychologem, nebo jiným odborníkem doporučena ergoterapeutická péče.

Co je Ergoterapie?

Ergoterapie

Ergoterapie je zdravotnický obor, který pomáhá zvyšovat potenciál vašeho dítěte a rozvíjet jeho schopnosti na nejvyšší možnou úroveň. Výsledky ergoterapeutického působení se projeví v samostatném fungování dítěte v běžném životě. Jedná se o  nezávislost (samostatnost) v základních oblastech denního života dítěte - hra, základní soběstačnost (jídlo, oblékání, hygiena…), školní dovednosti.

V Play SI je hlavní terapeutickou metodou Senzorická integrace (SI)
a naším základním terapeutickým přístupem k dítěti je HRA. Naším mottem je:

„Kdo si hraje, nezlobí“

a o dětech, které si hrají na podkladě konceptu Senzorické integrace (SI) to platí dvojnásob!

Senzorická integrace

je přístup, který pomáhá nastavit správné smyslové propojení. Podle toho, jak zvládáme propojovat informace z našich smyslů, fungujeme v běžném životě. Pokud hraní je můstkem k učení dítěte, pak smyslová integrace je základem, na kterém je vše postaveno.

Formou terapeutické hry tak vytváříme pro dítě optimální podmínky pro učení nových dovedností a ty pak ve spolupráci s rodinou a školou přenášíme do jeho každodenního života.

Cílem PLAY SI je

Spokojené fungování dítěte
i jeho rodiny v běžném prostředí.

Jak Play SI funguje?

Na základě vstupního vyšetření určíme slabé a silné stránky dítěte, a společně s rodinou stanovíme terapeutický cíl, určíme počet terapií zaměřených na řešení konkrétního cíle a vytvoříme časový harmonogram terapií.

01
Základním terapeutickým prostředkem je HRA
02
Hlavním terapeutickým partnerem je RODINA dítěte.
03
Zásadní je spolupráce se školním zařízením a pedagogy. (+ dalšími odbornostmi)