Jaké služby nabízíme

S jakými problémy vám můžeme pomoci?

Jaké problémy pomáháme řešit?

 • Soběstačnost v denních aktivitách
 • Hrubá motorika
 • Jemná motorika (cílená motorika horních končetin)
 • Grafomotorika
 • Školní dovednosti
 • Volnočasové aktivity

Hodnocení schopností vašeho dítěte

Hodnocení je základem úspěšného terapeutického působení, na základě zhodnocení vývojové úrovně stanovíme terapeutické cíle.

Využívané testovací škály:
 • Jižněkalifornské testy
 • Sensory profile 2
 • Short sensory profile
 • Dotazník senzomotorického vývoje
 • Test klinické observace
 • NHT
 • Box and blocks
 • MABC
 • DTVP-3

Jaké terapeutické koncepty a přístupy využíváme?

 • Senzorická integrace
 • Bazální stimulace
 • Bobath koncept
 • PaNat
 • Neurovývojová terapie
 • Kineziotaping
 • Orofaciální stimulace
 • VTI

Poradenství

 • Poradenství v oblasti procesu vzdělávání a adaptace školního prostředí
 • Poradenství při výběru kompenzačních pomůcek
 • Poradenství v domácím prostředí (úpravy a návrhy)
 • Kurzy a workshopy pro pedagogy, asistenty a rodičovské skupiny

Cílem PLAY SI je

Spokojené fungování dítěte
i jeho rodiny v běžném prostředí.

Jak Play SI funguje?

Na základě vstupního vyšetření určíme slabé a silné stránky dítěte, a společně s rodinou stanovíme terapeutický cíl, určíme počet terapií zaměřených na řešení konkrétního cíle a vytvoříme časový harmonogram terapií.

01
Základním terapeutickým prostředkem je HRA
02
Hlavním terapeutickým partnerem je RODINA dítěte.
03
Zásadní je spolupráce se školním zařízením a pedagogy. (+ dalšími odbornostmi)