Pro koho jsme?

Kdo jsou naši klienti

Našimi klienty jsou

Děti se speciálními potřebami a jejich rodiny.

  • SPD (děti s poruchou senzorického procesování)
  • ADHD
  • PAS
  • Dyspraxie
  • Vývojová dysfázie
  • Poruchy učení
  • Downův syndrom a jiné genetické vady
  • Neurologické diagnózy (DMO, periferní parézy …)
  • Ohrožený PMV (děti předčasně narozené, komplikace při porodu)

Cílem PLAY SI je

Spokojené fungování dítěte
i jeho rodiny v běžném prostředí.

Jak Play SI funguje?

Na základě vstupního vyšetření určíme slabé a silné stránky dítěte, a společně s rodinou stanovíme terapeutický cíl, určíme počet terapií zaměřených na řešení konkrétního cíle a vytvoříme časový harmonogram terapií.

01
Základním terapeutickým prostředkem je HRA
02
Hlavním terapeutickým partnerem je RODINA dítěte.
03
Zásadní je spolupráce se školním zařízením a pedagogy. (+ dalšími odbornostmi)