Opatření v souvislosti s virem COVID-19


Na základě usnesení vlády ČR o nouzovém stavu a přijetí krizových opatření, pozastavujeme nyní v Centru dětské ergoterapie PlaySI poskytování terapeutických služeb. Pozastavení našich služeb je nyní závislé na aktuálním dění v ČR.

O dalším postupu Vás budeme informovat na našich stránkách www.playsi.cz a Fb profilu.

Vzhledem k našemu dočasnému omezení provozu nabízíme pro naše klienty možnost online konzultací přes Skype nebo FaceTime.


Cena online konzultace
500 Kč/30 min
(možnost objednání konzultace u svých terapeutů, případně na info@playsi.cz)

Online konzultace jsou zaměřeny na konkrétní cíle:

  • Nácvik konkrétních dovedností z oblasti soběstačnosti (samostatnost v oblastech jídla, oblékání, kontroly vyměšování-nácvik…)
  • Kontrola popř. rozšíření již zavedeného cvičení např. NVS, cviky pro vestibulární ústrojí, aktivity na podporu jemné motoriky, vizuomotoriky…)
  • Konzultace nastavení senzorické diety v domácím prostředí
  • Konzultace současného domácího vzdělávání a organizace volného času u dětí v domácím prostředí
  • Konzultace postupů pro rozvoj kognitivních funkcí
  • Konzultace možností práce s emoční regulací dítěte v domácím prostředí

Cílem PLAY SI je

Spokojené fungování dítěte
i jeho rodiny v běžném prostředí.

Jak Play SI funguje?

Na základě vstupního vyšetření určíme slabé a silné stránky dítěte, a společně s rodinou stanovíme terapeutický cíl, určíme počet terapií zaměřených na řešení konkrétního cíle a vytvoříme časový harmonogram terapií.

01
Základním terapeutickým prostředkem je HRA
02
Hlavním terapeutickým partnerem je RODINA dítěte.
03
Zásadní je spolupráce se školním zařízením a pedagogy. (+ dalšími odbornostmi)