O nás

Kdo jsme?

Mgr. Petra Dvořáková

Tel: 724 295 341
Email: petra@playsi.cz

Vzdělání:

 • Pedagogická fakulta UK - obor Integrované studium speciální pedagogiky
 • 1. lékařská fakulta UK - obor ergoterapie

Kurzy:

 • Senzorická integrace
 • Bazální stimulace
 • Dyspraxie
 • PaNat
 • Neurovývojová terapie - Pohybem se učíme I., II.
 • Kinesiotaping
 • Orofaciální stimulace
 • Bobath koncept-handling, bukofaciální reedukace

Praxe:

 • Jedličkův ústav a školy v Praze
 • Klinika dětské rehabilitace FN Motol
 • Centrum komplexní péče o děti s poruchami vývoje FN Motol

Členství v odborných asociacích:

 • Člen ČAE
 • Asociace senzorické integrace

Mgr. Eliška Haškovcová

Tel: 605 203 724
Email: eliska@playsi.cz

Vzdělání:

 • Fakulta tělovýchovy a sportu UK - obor: Speciální výchova zdravotně postižených osob
 • 1. lékařská fakulta UK - obor ergoterapie

Kurzy:

 • Senzorická integrace
 • NDT Bobath basic
 • Kinesiotejping
 • Bazální stimulace
 • Videotrénink interakcí (základní kurz)
 • Rodinná terapie (výcvik)
 • Neurovývojová terapie - Pohybem se učíme I.
 • Koncept Spiraldynamic v ergoterapii
 • Účast na výuce ergoterapie na 1. LF UK

Praxe:

 • Klinika dětské rehabilitace FN Motol
 • Centrum komplexní péče o děti s perinatální zátěží VFN

Členství v odborných asociacích:

 • Člen ČAE
 • Asociace senzorické integrace
 • Česká asociace dětských Bobath terapeutů

Náš tým

Cílem PLAY SI je

Spokojené fungování dítěte
i jeho rodiny v běžném prostředí.

Jak Play SI funguje?

Na základě vstupního vyšetření určíme slabé a silné stránky dítěte, a společně s rodinou stanovíme terapeutický cíl, určíme počet terapií zaměřených na řešení konkrétního cíle a vytvoříme časový harmonogram terapií.

01
Základním terapeutickým prostředkem je HRA
02
Hlavním terapeutickým partnerem je RODINA dítěte.
03
Zásadní je spolupráce se školním zařízením a pedagogy. (+ dalšími odbornostmi)