O nás

Kdo jsme?

Mgr. Petra Dvořáková

Tel: 724 295 341
Email: petra@playsi.cz

Vzdělání:

 • Pedagogická fakulta UK - obor Integrované studium speciální pedagogiky
 • 1. lékařská fakulta UK - obor ergoterapie

Kurzy:

 • Ayres Sensory integration (certifikovaný kurz)
 • Senzorická integrace
 • Bazální stimulace
 • Dyspraxie
 • PaNat
 • Neurovývojová terapie - Pohybem se učíme I., II.
 • Kinesiotaping
 • Orofaciální stimulace
 • Bobath koncept-handling, bukofaciální reedukace
 • HANDLE (holistický přístup k neurovývoji a efektivitě učení) 1., 2., 3.stupeň
 • Úvod do terapie a praxe modelu DIR-Floortime

Praxe:

 • Jedličkův ústav a školy v Praze
 • Klinika dětské rehabilitace FN Motol
 • Centrum komplexní péče o děti s poruchami vývoje FN Motol

Členství v odborných asociacích:

 • Člen ČAE
 • Asociace senzorické integrace

Mgr. Eliška Haškovcová

Tel: 605 203 724
Email: eliska@playsi.cz

Vzdělání:

 • Fakulta tělovýchovy a sportu UK - obor: Speciální výchova zdravotně postižených osob
 • 1. lékařská fakulta UK - obor ergoterapie

Kurzy:

 • Senzorická integrace
 • NDT Bobath basic
 • Kinesiotejping
 • Bazální stimulace
 • Videotrénink interakcí (základní kurz)
 • Rodinná terapie (výcvik)
 • Neurovývojová terapie - Pohybem se učíme I.
 • Koncept Spiraldynamic v ergoterapii
 • Účast na výuce ergoterapie na 1. LF UK
 • Úvod do terapie a praxe modelu DIR-Floortime

Praxe:

 • Klinika dětské rehabilitace FN Motol
 • Centrum komplexní péče o děti s perinatální zátěží VFN

Členství v odborných asociacích:

 • Člen ČAE
 • Asociace senzorické integrace
 • Česká asociace dětských Bobath terapeutů

Náš tým


Bc. Adéla Podroužková, MSc.

Tel: 721 754 184
Email: adela@playsi.cz

Vzdělání:

 • Queen Margaret University, Edinburgh, United Kingdom - Master's degree in Occupational Therapy
 • Západočeská Univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií - obor Ergoterapie

Kurzy:

 • University of Ulster - Postgraduate Certificate in Sensory Integration
 • The Pocket OT - Is it Sensory or is it Behaviour? 
 • Úvod do teorie a praxe DIR-Floortime
 • Rozvoj hrou - vývojová hra pro děti s autismem
 • Handle přístup - level 1 a 2
 • Little Bubbles - Mindfulness pro děti
 • Centre of Excellence - ADHD Awareness Diploma
 • Bazální stimulace

Praxe:

 • Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.
 • Armandi Therapy Clinic
 • NHS Lothian, Edinburgh - Integrated stroke unit, Royal Infirmary of Edinburgh
 • NHS Lothian, Edinburgh - Braidburn Special School
 • Scottish Autism - Supported Living for People with Autism

Členství v odborných asociacích:

 • Člen ČAE
 • Asociace senzorické integrace
 • Sensory Integration Network

Bc. Gabriela Rejková

Tel: 723 060 682
Email: gabina@playsi.cz

Vzdělání:

 • 1. lékařská fakulta UK - obor ergoterapie

Kurzy:

 • Bazální stimulace I, II, III
 • PaNat
 • SRT
 • Handle I, II, III
 • Úvod do neuro-vývojové stimulace
 • Neuro-vývojová stimulace ve školní praxi
 • Úvod do teorie a praxe modelu DIR – Floortime
 • Snoezelen v praxi – základní a rozšiřující pojetí interaktivního multismyslového komplexu
 • Test motoriky pro děti MABC-2
 • Rozvoj sociálních dovedností u dětí s PAS
 • Vzdělávání a zvládání problémového chování klientů s autismem a/nebo mentální retardací

Praxe:

 • Jedličkův ústav a školy v Praze

Členství v odborných asociacích:

 • Člen ČAE

Bc. Tereza Stehnová

Tel: 728 351 877
Email: tereza@playsi.cz

Vzdělání:

 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, fakulta zdravotnických studií – obor ergoterapie

Kurzy:

 • Handle (holistický přístup k neurovývoji a efektivitě učení) – stupeň 1, stupeň 2, stupeň 3
 • Workshop – Úvod do teorie a praxe modelu DIR – FLOORTIME
 • Workshop ROZVOJ HROU 1 – vývojová hra pro děti s autismem

Praxe:

 • Centrum komplexní péče o děti s perinatální zátěží VFN

Členství v odborných asociacích:

 • Člen ČAE

Ing. Bc. Zdeňka Geršlová

Tel: 777 980 168
Email: zdenka@playsi.cz

Vzdělání:

 • Vysoká škola ekonomická - obor: zdanění a daňová politika
 • 1. lékařská fakulta UK - obor ergoterapie

Kurzy:

 • HANDLE - neurovývojová terapie: stupeň 1, 2, 3
 • Úvod do terapie a praxe modelu DIR-Floortime

Praxe:

 • Integrační centrum Zahrada
 • Komunitní centrum MOTÝLEK
 • Centrum Paraple

Členství v odborných asociacích:

 • Člen ČAE
 • Asociace senzorické integrace

Cílem PLAY SI je

Spokojené fungování dítěte
i jeho rodiny v běžném prostředí.

Jak Play SI funguje?

Na základě vstupního vyšetření určíme slabé a silné stránky dítěte, a společně s rodinou stanovíme terapeutický cíl, určíme počet terapií zaměřených na řešení konkrétního cíle a vytvoříme časový harmonogram terapií.

01
Základním terapeutickým prostředkem je HRA
02
Hlavním terapeutickým partnerem je RODINA dítěte.
03
Zásadní je spolupráce se školním zařízením a pedagogy. (+ dalšími odbornostmi)