Kontakty

Centrum dětské ergoterapie PLAY SI
U Okrouhlíku 3305/9,
Praha 5, 150 00

Email: info@playsi.cz

Sjednáním termínu klient souhlasí s podmínkami poskytování služby

Jak Play SI funguje?

Na základě vstupního vyšetření určíme slabé a silné stránky dítěte, a společně s rodinou stanovíme terapeutický cíl, určíme počet terapií zaměřených na řešení konkrétního cíle a vytvoříme časový harmonogram terapií.

01
Základním terapeutickým prostředkem je HRA
02
Hlavním terapeutickým partnerem je RODINA dítěte.
03
Zásadní je spolupráce se školním zařízením a pedagogy. (+ dalšími odbornostmi)