Desatero + 1 pravidlo

Kdo jsou naši klienti

Prosíme Vás, dodržujte následující:

 • 1. Docházejte na terapie se zdravými dětmi.
 • 2. Neťukejte, pokud to není nezbytně nutné.
 • 3. Čas zahájení a ukončení terapie určuje terapeut.
 • 4. Snažte se nerušit ostatní klienty při terapiích.
 • 5. Respektujte časové dotace terapií, terapie trvá 45 minut.
 • 6. Před vstupem do terapeutické místnosti se vyzujte.
 • 7. Nedávejte dítěti během terapie žádné občerstvení.
 • 8. Nezasahujte do probíhající terapie.
 • 9. Připravte si na začátek terapie pozitivní zážitek (co se podařilo v době, kdy jsme se neviděli).
 • 10. Respektujte storno podmínky.
 • + MOBILY JAKO KDYBY NEBYLY

Děkujeme, tým PLAYSI

Cílem PLAY SI je

Spokojené fungování dítěte
i jeho rodiny v běžném prostředí.

Jak Play SI funguje?

Na základě vstupního vyšetření určíme slabé a silné stránky dítěte, a společně s rodinou stanovíme terapeutický cíl, určíme počet terapií zaměřených na řešení konkrétního cíle a vytvoříme časový harmonogram terapií.

01
Základním terapeutickým prostředkem je HRA
02
Hlavním terapeutickým partnerem je RODINA dítěte.
03
Zásadní je spolupráce se školním zařízením a pedagogy. (+ dalšími odbornostmi)