Ceník

Vstupní vyšetření (60 min.)
4 800 Kč
Individuální terapie (45 min.)
1 500 Kč
Distanční terapie (30 min.)
1 000 Kč
Kontrolní vyšetření (45 min.)
2 400 Kč
Vyšetření testem MABC-2 (včetně zprávy)
3 200 Kč
Skupinová terapie (série 8 terapií á 45 min.)
800 Kč/terapie/osoba
Ergoterapeutické vyšetření ve školním prostředí (45 min.)
3 000 Kč
Individuální terapie ve školním prostředí (45 min.)
2 000 Kč
Odborná stáž
3 000 Kč/den/osoba
Praktická výuka studentů
100 Kč/den/osoba
Zpráva z vyšetření
1 000 Kč
Storno podmínky*
viz. odstavec níže

*Storno podmínky platné od 1.6. 2023:
Klient může zrušit z jakéhokoliv důvodu domluvený termín terapie/vyšetření jen do doby sjednaného termínu a jen zaplacením částky odstupného (storno poplatku). Zruší-li klient domluvený termín v době do 24 hodin před začátkem terapie/vyšetření, činí storno poplatek 0% ceny sjednané terapie/vyšetření, zruší-li domluvený termín méně než 24 hodin před začátkem terapie/vyšetření, nebo se na terapii/vyšetření nedostaví, je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100% ceny sjednané terapie/vyšetření.

Storno poplatek ve výši 100% ceny sjednané terapie/vyšetření je povinen uhradit klient rovněž v případě, že zruší domluvený termín dvakrát po sobě nebo opakovaně (více než dvakrát) během po sobě jdoucích 3 měsíců bez ohledu na to, z jakého důvodu se tak stalo a zda či v jakém časovém předstihu se omluvil.

V případě, že klient storno poplatek neuhradí nebo terapii/vyšetření zruší dvakrát po sobě nebo opakovaně v krátkém časovém období, bude vyloučen z dalších terapií/vyšetření.

Cílem PLAY SI je

Spokojené fungování dítěte
i jeho rodiny v běžném prostředí.

Jak Play SI funguje?

Na základě vstupního vyšetření určíme slabé a silné stránky dítěte, a společně s rodinou stanovíme terapeutický cíl, určíme počet terapií zaměřených na řešení konkrétního cíle a vytvoříme časový harmonogram terapií.

01
Základním terapeutickým prostředkem je HRA
02
Hlavním terapeutickým partnerem je RODINA dítěte.
03
Zásadní je spolupráce se školním zařízením a pedagogy. (+ dalšími odbornostmi)