Ceník

Ceník platný od 1.9. 2018

Vstupní vyšetření (60 min.)
1 600 Kč
Individuální cílená terapie (45 min.)
1 000 Kč
Kontrolní vyšetření (45 min.)
1 400 Kč
Vyšetření testem MABC-2 (60 min.)
2 000 Kč
Zpráva z vyšetření
900 Kč
Konzultace pro pedagogické pracovníky (60 min.)
2 000 Kč
Odborná stáž 
1 200 Kč/den/osoba
Storno poplatek*
viz. odstavec níže

*Storno poplatek:
Klient může zrušit z jakéhokoliv důvodu domluvený termín terapie/vyšetření jen do doby sjednaného termínu a jen zaplacením částky odstupného (storno poplatku). Zruší-li klient domluvený termín v době do 24 hodin před začátkem terapie/vyšetření, činí storno poplatek 0% ceny sjednané terapie/vyšetření, zruší-li domluvený termín méně než 24 hodin před začátkem terapie/vyšetření, nebo se na terapii/vyšetření nedostaví, je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100% ceny sjednané terapie/vyšetření. V případě, že klient  storno poplatek neuhradí nebo  terapii/vyšetření zruší několikrát po sobě nebo několikrát v krátkém časovém období, bude vyloučen z dalších terapií/vyšetření.

Cílem PLAY SI je

Spokojené fungování dítěte
i jeho rodiny v běžném prostředí.

Jak Play SI funguje?

Na základě vstupního vyšetření určíme slabé a silné stránky dítěte, a společně s rodinou stanovíme terapeutický cíl, určíme počet terapií zaměřených na řešení konkrétního cíle a vytvoříme časový harmonogram terapií.

01
Základním terapeutickým prostředkem je HRA
02
Hlavním terapeutickým partnerem je RODINA dítěte.
03
Zásadní je spolupráce se školním zařízením a pedagogy. (+ dalšími odbornostmi)